Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů (náš závazek vůči vám)

Glampovani s.r.o bere ochranu Vašeho soukromí vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám sdělují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme, a vaše práva týkající se využívání vašich dat. Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo žádosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, vašich osobních údajů nebo ochrany údajů obecně, napište nám na adresu: [email protected].

Kdo jsme
Název společnosti: Glampovani s.r.o
Adresa: Schovaná 453/3, Brno 603 00
IČ: 06158129

V souladu s platnými zákony o ochraně údajů zpracováváme veškeré osobní informace, které o vás shromažďujeme.

Přehled
Právní předpisy týkající se ochrany údajů se vztahují na „osobní údaje“ (údaje týkající se žijící osoby, jako je jméno, adresa bydliště nebo číslo mobilního telefonu) a upravují způsob shromažďování, uchovávání a zpracování těchto údajů. Ochrana údajů v České republice se od 25. května 2018 řídí novým obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).
Glampovani s.r.o je „správcem údajů“ osobních údajů uživatelů a klientů (tj. Organizace, která je odpovědná za zpracování osobních údajů a řídí jejich zpracování).
Glampovani s.r.o se domnívá, že jste vlastníte a měli byste mít kontrolu nad svými osobními údaji.

Co znamenají následující výrazy?
V těchto zásadách ochrany osobních údajů znamenají tyto termíny následující:
1. “ Glampovani s.r.o“ znamená Glampovani s.r.o
2. „Webová stránka“ znamená webovou stránku umístěnou na WEBOVÉ ADRESE
3. „My“ a “ Glampovani s.r.o“ označuje společnost dle bodu 1).
4. „Vy“ znamená návštěvníka na webových stránkách, které spravujeme.

Vaše data

Proč používáme vaše informace
Použijeme vaše informace pouze tehdy, máme-li k tomu právní základ a vždy respektujeme vaše práva.
Používáme vaše informace obecně proto, že jste nám k tomu dali souhlas, abychom Vám poskytli naše služby. Pokud se spoléháme na legitimní zájem ve využívání vašich informací, vždy to provedeme tak, aby nedošlo k porušení Vašich práv. Vaše informace také můžeme použít, abychom splnili své povinnosti dané zákonem nebo smluvně.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracujeme následující typy osobních údajů:

  1. Informace, které jste poskytli. Shromažďujeme osobní údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní čísla, když se přihlásíte k odběru sdělení od nás.
  2. Automaticky získané informace. Glampovani s.r.o přijímá a ukládá informace, které jsou automaticky přenášeny z vašeho počítače při procházení Internetu a navštěvování našeho webu. To zahrnuje informace ze souborů cookie (které jsou popsány v sekci níže o cookies), vaší IP adresy a typu prohlížeče. Vaše IP adresa je jedinečná adresa vašeho počítače, která je automaticky poskytována jiným počítačům, když váš webový prohlížeč požaduje webovou stránku z těchto počítačů na Internetu.

Jak používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje použijeme, abychom s vámi komunikovali o naší práci. To zahrnuje použití vašich osobních údajů na:

  1. Spravujte svůj uživatelský profil v SalesForce Not for Profit CRM (zde najdete informace o prohlášení o ochraně osobních údajů SalesForce) a Mailchimp (informace o prohlášení o ochraně soukromí Mailchimp jsou k dispozici zde).
  2. Poskytněte vám informace o naší práci a pozváních k účasti na naší práci prostřednictvím akcí a kolektivních akcí, které odpovídají vašim zájmům
  3. Chcete-li reagovat nebo splnit jakékoli požadavky, stížnosti nebo dotazy, které nám učiníte

Pokud nás kontaktujete přímo, použijeme informace, které nám poskytnete, abychom mohli vyřídit váš dotaz nebo požadavek. To může zahrnovat odpovědi na váš dotaz nebo zpětnou vazbu nebo zaslání relevantních informací. Rovněž můžeme zaznamenávat konverzace, které máme s vámi, poskytnuté zpětné vazby a veškeré podpůrné materiály, které vám zašleme. To nám pomůže efektivněji zpracovávat dotazy.

Jak dlouho uchováváme vaše data
Vaše údaje budou automaticky odstraněny z naší databáze, pokud jste svůj účet nepoužívali déle než tři roky. Vaše údaje také odstraníme, pokud se vám nepodaří kontaktovat nebo e-mailovou adresu nepotvrdíte.

Zveřejnění třetím osobám
Můžeme poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, které nám pomáhají při poskytování informací. Tyto subjekty budou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze proto, aby nám poskytly služby a pro žádný jiný účel. Tyto třetí strany jsou Google Analytics (zde jsou k dispozici informace o prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics) a Cloudflare (informace o prohlášení o ochraně soukromí společnosti Cloudflares jsou k dispozici zde).
Vaše osobní údaje zveřejníme, pokud se odůvodnitelně domníváme, že je to vyžadováno zákonem, nařízením nebo jiným vládním orgánem, nebo v případě ochrany našeho práva a majetku nebo práva a majetku veřejnosti. V rámci jakéhokoli úředního vyšetřování můžeme také spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a můžeme tyto osobní údaje sdělit příslušným orgánům nebo úřadům.

Vyhrazujeme si právo na převod vašich osobních údajů v případě převodu vlastnictví společnosti.

Vaše práva
Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte následující práva:
• Právo na informace o zpracování osobních údajů – Máte právo obdržet informace obsažené v těchto zásadách a v našich formulářích o shromažďování údajů o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.
• Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo vědět, že zpracováváme vaše osobní údaje a ve většině případů máme kopii vašich osobních údajů, které držíme. Můžete také požádat o některé další podrobnosti, jako je účel, pro který zpracováváme data a jak dlouho je uchováváme.
• Právo na opravu – Máte právo požadovat, abychom opravili nepřesné údaje nebo dokončili neúplné údaje, které uchováváme.
• Právo na výmaz – známé jako právo být zapomenut – Za určitých okolností můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů, které držíme.
• Právo na omezení zpracování – Máte právo omezit způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje za určitých okolností, například když zpochybňujete správnost údajů, nebo kdyby bylo naše zpracování nezákonné.
• Právo vznést námitku – Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovali vaše údaje pro (i) účely přímého marketingu, (ii) pro výzkumné nebo statistické účely a (iii) pro účely profilování týkajícího se přímého marketingu nebo založených na našich oprávněných zájmech
• Právo na přenositelnost dat – Máte právo obdržet kopii určitých osobních údajů nebo je za určitých okolností přenést do jiné organizace.

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas
Pokud používáme vaše osobní údaje na základě vašeho předchozího souhlasu, například pokud jste nám dali povolení k zasílání zpráv elektronickou poštou, mobilním zasíláním zpráv nebo přímou zprávou do sociálních médií, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas tím, že nás kontaktujete.
Právo podat stížnost úřadu komisaře pro informace (ICO)

Glampovani s.r.o zpracovává vaše osobní údaje zodpovědně a v souladu se správnou praxí.
Pokud máte obavy ohledně způsobu, jakým nakládáme s vašimi údaji, neváhejte se na nás obrátit. Váš zájem budeme brát vážně a budeme s vámi spolupracovat, abychom Váš problém vyřešili.

Odkazy na jiné stránky
Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou společností Glampovani s.r.o vlastněny nebo kontrolovány. Uvědomte si, že nejsme zodpovědní za zásady ochrany soukromí na těchto jiných webových stránkách.
Doporučujeme, abyste si byli vědomi, když opustíte naše webové stránky a přečtete si prohlášení o ochraně osobních údajů na jiných webových stránkách, které navštívíte.

Cookies a další technologie, které používáme
Používáme soubory cookie a / nebo podobné technologie pro analýzu chování zákazníků, správu webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování informací o uživatelích. To se provádí za účelem přizpůsobení a zlepšení našich služeb pro Vás.
Soubor cookie je malý textový soubor uložený v počítači. Soubory cookie ukládají informace, které slouží k tomu, aby se Vám s webovými stránkami dobře pracovalo. Máme přístup pouze ke cookies vytvořeným naším webem. Cookie můžete ovládat na úrovni prohlížeče. Volba vypnutí souborů cookie může bránit použití určitých funkcí.

Cookies používáme pro následující účely:
• Potřebné soubory cookie – tyto soubory cookie Vám umožňují používat některé důležité funkce na našich webových stránkách, například přihlášení. Tyto soubory cookie nesbírají žádné osobní údaje.
• Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie poskytují funkčnost, díky níž je naše služba pohodlnější a umožňuje poskytovat více personalizovaných funkcí. Například si mohou zapamatovat vaše jméno a e-mail ve formulářích komentářů, takže nemusíte znovu zadávat tyto informace při dalším přihlášení.
• Cookie služby Analytics – tyto soubory cookie slouží ke sledování využití a výkonu našich webových stránek a služeb
• Reklamní cookies – tyto cookies se používají k doručování reklam. Kromě jiného se používají k omezení počtu zobrazení inzerátu.

Soubory cookie uložené v počítači můžete odebrat pomocí nastavení prohlížeče. Případně můžete ovládat některé soubory cookie třetích stran pomocí platformy pro vylepšení ochrany soukromí, jako je optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Další informace o cookies naleznete na webu allaboutcookies.org.
Na měření návštěvnosti na našich webech používáme službu Google Analytics. Google má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které si můžete přečíst zde. Pokud nechcete, aby o Vás Google Analytics sbíral data, navštivte stránku pro odhlášení služby Google Analytics.

Bezpečnost a důvěrnost
Glampovani s.r.o používá standardní technologii navrženou tak, aby pomohla uchovat vaše osobní data v bezpečí (například protokol HTTPS) Mějte však na paměti, že pro nás není možné zaručit, že jsou zavedena nepřekonatelná bezpečnostní opatření.
Například nemůžeme kontrolovat jakoukoli nezákonnou a / nebo nepředvídanou aktivitu jiných uživatelů, která by jim mohla dovolit obejít nastavení ochrany osobních údajů nebo zabezpečení na webových stránkách. V důsledku toho uznáváte, že existují okolnosti, za kterých mohou být vaše osobní údaje přístupné neoprávněnými osobami.
Glampovani s.r.o také přijímá příslušná organizační a bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Naším cílem je chránit vaše osobní údaje takto:
• Přístup k vašim osobním údajům je povolen pouze těm zaměstnancům, dodavatelům a poskytovatelům služeb třetích stran, kteří potřebují přístup k informacím pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů
• Všechny naše systémy, hardware a software používané ve vztahu k vašim osobním údajům jsou chráněny v souladu se standardními postupy v oboru
• Všichni zaměstnanci, dodavatelé a poskytovatelé služeb třetích stran jsou informováni o svých povinnostech vyplývajících z DPA a o omezeních, kterými se musí řídit s ohledem na používání osobních údajů.
• Hosting našich serverů je poskytován v rámci Evropské unie (EU), a i ty tedy využívají zařízení kompatibilní se standardem GDPR a splňují bezpečnostní standardy.
V souladu s platnými zákony a nařízeními si vyhrazujeme právo převést vaše údaje, zpracovat je a uložit je mimo zemi vašeho bydliště všude tam, kde působíme my nebo naši poskytovatelé služeb třetích stran.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, a proto je prosím čtěte opakovaně. Pokud provedeme zásadní změny těchto zásad, upozorníme vás prostřednictvím oznámení na domovské stránce.

Obchodní podmínky