Stáhněte si celé znění Všeobecných provozních podmínek, vzor smlouvy a předávací protokol.

 

Souhrn důležitých informací:

Platební podmínky

Platby jsou prováděny pouze převodem na účet.

Rezervace a platba za pronájem

Při rezervaci je složena záloha ve výši 20 % z dohodnutého pronájmu materiálu (stanu, vybavení). Tato záloha slouží jako potvrzení rezervace a je splatná do 10 pracovních dnů od obdržení platebních údajů.

Společně  emailem o platbě zálohy obdržíte k seznámení všeobecné provozní podmínky a smlouvu o pronájmu.

Celá částka pronájmu se doplácí měsíc před realizací, jejím doplacením vyjadřujete souhlas se zněním smlouvy.  Smlouva se podepisuje při předání stanu a vybavení na místě, popřípadě vám ji můžeme zaslat podepsanou před doplacením částky.

Storno poplatky

1) Zrušení rezervace více jak 60 dnů před rezervovaným termínem: vrácení 100 % zaplacené zálohy

2) Zrušení rezervace v době od 60 dne do 31 dne před rezervovaným termínem: vrácení 50 % zaplacené zálohy

3) Zrušení rezervace 30 dnů a kratší před rezervovaným termínem: záloha nebude vrácena.

Převzetí

Při převzetí je třeba mít u sebe doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), podepisuje se smlouva o pronájmu a vypisuje se předávací protokol.

Stavba stanu, nároky na místo

 • doba montáže je cca 40 minut až 2 hodiny, dle požadovaného vybavení. Prázdný stan postavíme do 40 minut.
 • Zákazník zodpovídá za to, že stan bude kde umístit. U stanu s podlážkou 5 m je potřeba zajistit rovné místo o velikosti kruhu s průměrem 8 m, u stanu s podlážkou 4 m pak kruh o průměru 7 metrů.
 • Místo, kde bude stan stát, musí být před stavbou vyklizeno od všech předmětů (kameny, květináče apod.)
 • Je zodpovědností zákazníka zajistit potřebná povolení ke stavbě stanu na veřejném prostranství či prostranství ve vlastnictví třetích osob.

Kotvení stanu

 • stan je ukotven do země zatloukacími kolíky
 • jiné kotvení, než do trávníku, je možné, je však potřeba konzultovat předem v rámci rezervace

Grily, ohně a kouření

 • ve stanech není povoleno kouření
 • ve stanech ani v jejich těsné blízkost není dovoleno používat grily a otevřené ohně (mimo čajových svíček ve svícínku)
 • u ohnišť žádáme vždy o veliké zvážení, kde je umístit, aby nemohlo dojít k odlétávání popela na stan –  vzdálenost od stanu a směr větru.

Poškození (odcizení) při pronájmu

 • nájemce je povinen zajistit pronajaté stany a vybavení proti odcizení či poškození během pronájmu
 • v případě poškození či odcizení party stanu/ů nebo vybavení během pronájmu, je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu pronajímateli
 • Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený. V případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného materiálu (stanů, vybavení) budou účtovány náklady na opravy a vyčištění. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného materiálu se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého materiálu.
 • Firma Glampovani s.r.o. nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním vypůjčeného materiálu.

Obchodní podmínky